Zkratky – www.lpgforum.cz
Dodavatelům plynu, montážním firmám a prodejcům LPG na území ČR umístíme reklamní banner na toto místo zdarma!! platí do odvolání

Zkratky

Budeme postupně aktualizovat.
CNG (anglicky Compressed Natural Gas) česky stlačený zemní plyn
ERDgas německé označení pro CNG
LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) česky skapalněný ropný plyn nebo taky Propan-Butan
LNG Zkapalněný zemní plyn (anglicky Liquefied Natural Gas, odtud používaná zkratka LNG) je zemní plyn ve zkapalnělé formě.
POI ( z angličtiny Point of Interest ) česky bod zájmu. Soubor, který obsahu body zájmu používaný v GPS navigacích
GPS ( z anglicky Global Position System ) systém lokalizace polohy provozovaném USA

Comments are closed.

Printed from: http://www.lpgforum.cz/?page_id=175

Scan to visit this page: