Principy fungování – www.lpgforum.cz
Dodavatelům plynu, montážním firmám a prodejcům LPG na území ČR umístíme reklamní banner na toto místo zdarma!! platí do odvolání

Principy fungování

V případě použití LPG pohonu u osobních a lehkých užitkových vozidel nacházejí největší uplatnění následující technická řešení, ať se již jedná o dodatečnou formu přestavby původního benzinového motoru nebo vozidla s prvovýroby (tzv. OEM vozidla):

a) Mechanicky řízený systém s podtlakovou regulací a centrálním směšovačem.
Nejstarší, nejjednodušší a zároveň nejrozšířenější systém, který je určen pro zážehové motory s karburátorem bez katalyzátoru a bez elektronické regulace bohatosti směsi. Systém pracuje na principu mechanické (membránové) regulace bohatosti směsi vzduch / palivo na základě podtlaku v sacím potrubí automobilu Spojení motorové části vozu a nádrže zajišťuje
oplastované měděné potrubí, vedené pod vozem. V motoru přichází kapalný LPG k uzavíracímu elektroventilu s filtrem paliva. Ventil je spojen s regulátorem a zplynovačem (reduktorem), kde dochází ke změně stavu paliva z kapalné fáze na plynnou. Reduktor je vyhříván chladicí kapalinou z okruhu chlazení motoru. Plynná fáze LPG postupuje přes pevně nastavený škrticí prvek do centrálního směšovače, který je vložen mezi vzduchovým
filtrem a přívěrou vzduchu (škrticí klapkou). Zde dochází ke správnému míchání směsi vzduch – propan butan. Přepínačem na přístrojové desce lze přepínat mezi oběma palivy – BA a LPG. Systém je v ČR hojně využíván u karburátorových vozidel Škoda, typových řad 105, 120, Favorit a rovněž vozidel Lada.

b) Elektronicky řízený systém s podtlakovou regulací a centrálním směšovačem.
Systém určený pro vozidla vybavená katalyzátorem a elektronicky řízenou přípravou stechiometrické směsi vzduch / palivo (elektronicky řízený karburátor nebo vstřik paliva), který je určen pro zážehové motory s karburátorem bez katalyzátoru a bez elektronické regulace bohatosti směsi. Systém opět využívá regulátor – zplyňovač (reduktor) s regulací
přítoku kapalného LPG na základě podtlaku v sacím potrubí automobilu, ale množství plynu proudícího do centrálního směšovače je dále kontinuálně regulováno ventilem s krokovým motůrkem, který je spojen s řídící jednotkou LPG. Ta ovládá celý systém provozu na LPG.
Pro řízení správné dávky paliva mohou být využívána rovněž i některá data z benzinové řídící jednotky (poloha škrticí klapky, teplota v chladicím okruhu, podtlak v sacím potrubí).
Přepínačem na přístrojové desce lze opět přepínat mezi oběma palivy – BA a LPG. Systém je v ČR opět značně rozšířen a je využíván u většiny starších vozidel s jednobodovým či vícebodovým vstřikováním prakticky všech značek, včetně vozů Škoda Felicia.

c) Systém s elektronicky řízeným vícebodovým kontinuálním vstřikováním plynu.
Vstřikování plynné fáze LPG do sacího potrubí těsně před sací ventil je dnes jediným možným řešením pro přestavbu současných vozidel na LPG. Ve své nabídce má tento systém již většina výrobců. Příprava plynu před jeho mísením do nasávaného vzduchu je v principu shodná jako u klasického podtlakového systému, tj. je využíván zplynovač s redukcí tlaku.
Dále plyn proudí z reduktoru do tzv. distributoru a odtud je rozváděn k jednotlivým tryskám, které pouze zajišťují vstřik plynu do sacího potrubí. Veškeré dávkovací a regulační funkce obstarává distributor. Trysky mohou být opatřeny beztlakými ventilky, které zlepšují přechodovou fázi z volnoběžného režimu do jízdního režimu. Množství dávkovaného LPG je řízeno samostatnou elektronickou řídící jednotkou na základě signálu lambda sondy
katalyzátoru výfukových plynů, přičemž jsou využívány i některé další provozní informace z benzinové řídící jednotky (tlak v sacím potrubí, otáčky motoru, poloha škrticí klapky, teplota chladicí kapaliny, datové pole předstihu). Tento systém plynové zástavby nelze použít u vozidel nejmodernější konstrukce vyrobených v Evropě po r. 2001, které jsou povinně vybaveny tzv. OBD diagnostikou monitorující, registrující a řídící veškeré funkce pohonné
jednotky a elektronických systémů vozidla. U těchto vozidel není přípustné při alternativním pohonu na LPG systém OBD vyřadit z provozu, např. elektronickou emulací náhradního signálu indikující bezchybnou činnost všech provozních a řídicích systémů vozidla (nutno respektovat předpis OSN EHK 83). d) Systém s elektronicky řízeným vícebodovým sekvenčním vstřikováním plynu. Jedná se o zatím nejmodernější a nejdokonalejší systém vstřikování plynné fáze paliva. Jako jediný ze systémů pro alternativní pohon plynem je schopen bez následných problémů pracovat ve vozech s řídícími systémy OBDII (USA, Kanada – všechny vozy od roku výroby 2000), či EOBD (Evropa – všechny vozy od roku výroby 2001). Schéma zástavby s elektronicky řízeným vícebodovým sekvenčním vstřikováním plynné fáze LPG je prezentováno na obr. 3.11.

Reduktor – zplyňovač u systémů se sekvenčním vstřikováním pracuje shodně jako u systému kontinuálního vstřiku. Vstřikovací trysky jsou však opatřeny dávkovacími elektrickými ventily, které přímo zajišťují přesné impulsní dávkování plynu do jednotlivých válců. Řídící jednotka plynového zařízení u většiny systémů je řízena impulsy snímanými přímo z benzínových vstřikovacích ventilů, které elektronická LPG jednotka „on-time“ přepočítává na odpovídající dávku plynného paliva. Některé řídicí systémy po zpracování dalších provozních signálů (otáčky, údaj TPS, údaj kyslíkového čidla) umožňují dodatečnou úpravu parametrů dávkování paliva. např. pro doladění volnoběhu, přechodových režimů, max. výkonu či úsporné jízdy.
U vozidlových benzinových motorů staršího data výroby lze při správném seřízení palivového systému na plynné palivo dosáhnout proti benzinu určitého zlepšení, nikoliv však výrazného. Pro novější benzinové motory, vybavené palivovým systémem s řadou opatření na snížení výfukových emisí a řízeným TWC katalyzátorem, nelze bez technicky obdobného palivového systému na plynné palivo, tj. pro seřízení na λ = 1 s elektronickou regulací bohatosti
směsi, se zlepšením (ale i zachováním) ekologických vlastností motoru vůbec kalkulovat.
Kvalitní palivový systém pro plynné palivo přitom umožňuje využít předností plynu při tvorbě směsi a následně při jejím hoření ve válci motoru s významným snížením emisí. Při správném seřízeni mají plynové zážehové motory proti motorům benzinovým nižší výfukové emise ve všech dnes sledovaných složkách vlivem výhodnějších vlastnosti plynného paliva především z hlediska lepší homogenity směsi – v takových případech lze tedy o LPG hovořit jako o ekologickém palivu.

Zdroj: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/F2EF24EF-5E59-42C7-B6C7-A5508CE8F820/0/Technickoekonomicka_analyza_vhodnych_alternativnich_paliv_v_dopravecast_1.pdf

One Comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Printed from: http://www.lpgforum.cz/?page_id=447

Scan to visit this page: